Dahi̇li̇ / Hari̇ci̇ Aydınlatma Si̇stemleri̇ Ve Tesi̇satı
Buradasınız: Anasayfa / Hi̇zmetleri̇mi̇z
Dahili / Harici Aydınlatma Sistemleri ve Tesisatı
Dahili / Harici Aydınlatma Sistemleri ve Tesisatı
İnsan, yaşamı boyunca birçok çalışmasında ışığa gereksinim duyar. Doğal ışık (günışığı) yeterli olmadığı hallerde yapay ışıkla aydınlatma zorunluluğu duyulur. 19.yüzyılın ortalarına kadar, çıra, mum ve yağ lambaları ile yapılan yapay aydınlatma akkor telli lambaların bulunmasıyla birlikte süratle gelişmeye başlamış ve sonraki yıllarda floresan lambalarla başlamak üzere deşarj lambalarındaki gelişmelere paralel olarak bugünkü düzeyine ulaşmıştır.
Yol, park, turistik tesislerin dış cepheleri, reklâm panoları gibi aydınlatmadaarmatürlerin yanlış seçimi nedeniyle gökyüzüne gönderilen ışık, hem enerji sarfiyatına hem de ışık kirliliğine neden olur. Birçok ülkenin bu amaçla yasal düzenlemelerle gittiği
günümüzde ülkemizde de aydınlatma ölçütleri belirlenmiştir. Armatürler ile gerekli tasarım hesapları yapılmış, armatür sayısı ve tipi buna göre belirlenmiştir. Aydınlık yüzeyi, algılayıcı
ve zaman kontrollü tesisatlar ile aydınlatma gerek duyulan zamanlarda ve miktardakullanılması sağlanmıştır.

Ekonomik nedenlerle minimum değerlerde tesis edilen yol aydınlatması tesisatlarında, enerji tasarruf önlemleri düşünülerek gelişi güzel lambaların söndürülmesi ya da atlamalı yakılması gibi uygulamalar, mevcut sistemin yarardan çok zarar getirmesine neden olmaktadır. Gereken aydınlık düzeylerinin altında olan, özellikle düzgünlük koşullarını sağlayamayan bir yol aydınlatması, sürücülerde hareket yanılgılarına, aşırı yorgunluklara ve sonuç olarak da tehlikeli kazalara yol açabilir.
Unutmayalım ki aydınlatmada amaç belli bir aydınlık düzeyi elde etmek değil; iyi görme koşullarını sağlamaktır  
Apartmanların ve sitelerin yönetiminde yasalara uygun işlemlerin yapılması, insan sağlığının ve can güvenliğinin sağlanması kapsamında en önemli hayati bakım onarım ve yönetim hizmetlerinden biri de apartmanlarda ve sitelerde bulunan aydınlatma alt yapısının bakım, onarım ve denetim hizmetlerinin tedarikidir.
 
 
Apartmanlarda ve sitelerde bulunan aydınlatma sistemlerinin projelendirilmesi, periyodik bakımları ve arıza çözümleri şirketimiz tarafından genel kurul öncesinde tesis işletme projesine dahil edilerek ortalama maliyetleri yılın başında belirlenir. Kat maliklerinin onayına müteakip aydınlatma sisteminin yıllık periyodik bakımları ve arızaları şirketimiz tarafından yaptırılır ve denetlenmesi sağlanır. Böylece yaşanabilecek her tip arızanın mümkün olduğunca önüne geçilerek güvenli, sürdürülebilir ve maliyet avantajı sağlayan bir işletme ve bakım hizmeti sunulmuş olur.
 
Aydınlatma, bir ortamı ve içerisindeki nesneleri istenilen ölçütlerde görsel algılamaya uygun kılacak şekilde tasarlanmış ışık uygulamalarıdır.
 
Tesisler için aydınlatma sistemleri, apartmanlara ve sitelere ait tüm iç ve dış ortak alanların aydınlatılmasını ve bu yolla hem can/mal güvenliğinin sağlanmasını hem de ihtiyaçlar dahilinde dekoratif şıklık sağlanmasını sağlayan elektrikli sistemlerdir. Kapalı durumdaki bina içlerinde merdiven dairelerinde, sosyal tesislerde, otoparklarda; açık durumdaki bina dışlarında ise bahçe, havuz, otopark ve sosyal tesisler gibi ortak alanların aydınlatılması hayati önem arz eder.
Merkezi aydınlatma sistemleri, büyük sitelerin inşa edilmesi, bu sitelerde çok geniş alanların tesis edilmesi, artan adli vakalar sebebiyle tüm tesislerde kullanılması zorunlu hale gelmiştir. Dolayısıyla binalarda bulunan merkezi aydınlatma sistemlerinin insan sağlığını tehdit etmeyecek, yasalara uygun ve düşük maliyetli şekilde işletilebilmesi ancak periyodik bakım, onarım hizmetleri ile mümkündür.
 
Bir ortamın aydınlatılması için; en ekonomik ışık kaynaklarının kullanılması yeterli değildir. Kullanımdan öte bir çözümler düşünülmeli ve işletme/yatırım maliyetlerinin yanı sıra istenilen görsel konfor kriterini yerine getirecek en uygun çözümler bulunmalıdır. Aydınlatma tasarımında göz önünde bulundurulması gereken konfor ölçütleri ise; aydınlatmanın niteliği, aydınlatmanın niceliği, ışıklılık ve yüzey özellikleri olarak sıralanabilir.
Ortak alanlarda direk tipi aydınlatma, takım armatürleri, gömme tipi armatürler olmak üzere ihtiyaca göre daha farklı armatür tipleri kullanılabilir.
 
Özellikle apartmanlara ve sitelere ait dış aydınlatma projeleri kendi içerisinde aydınlatma kullanım amaçlarına göre çevre, güvenlik ve dekoratif amaçlı gruplara ayrılabilir. Bunlardan ilki güvenlik ve çevre aydınlatma amaçlı bahçe, kapalı otopark ve havuz ve giriş yolu aydınlatmasıdır. Bahçe içerisinde karanlıkta hareket ederken güvenliği arttırmak ve adımlarımızı daha sağlam atılabilmek için yol kenarlarında ya mini direk ya da zemine yerleştirilmiş spot aydınlatmalarla yol ışıklandırılır. Ancak bu uygulamalarda da bazı önemler hususlar vardır. Bahçenin genel olarak peyzajına uygun tercih edilen aydınlatma türü eğer mini bahçe direk aydınlatma ise bu aydınlatmanın uzun ömürlü bir lamba ile kullanılması gerekir. Çünkü dış aydınlatma projeleri genel olarak bakım sıklığının az olacağı şekilde tasarlanmalıdır. Bu sistemler tesisler için maliyet yaratan bir kalemdir. Kısa vadede kar sağlamak amacıyla alınan biraz daha ucuz armatürlerin zamanla paslanması veya lambalarının kısa ömürlü olması sebebiyle hemen bozulmasıdır. Bu nedenle doğa koşullarına uygun yüksek koruma sınıfına sahip ve kaliteli malzemeden yapılmış armatür seçimi uzun vadede kar ve konfor sağlayacaktır.
Çevre aydınlatma gurubunda LED aydınlatmalar ise bahçe aydınlatmaları için oldukça kullanışlı tercihlerdir. Eğer yerden aydınlatmada spot aydınlatma kullanılacaksa bu montaj işleminin yağışsız havalarda gerçekleştirilmesi önem taşır. Bu aydınlatmalarda önemli olan dış alanlarda güvenliği sağlayabilmesi, aydınlatma ışığının yeterli olması ve yaydığı ışık seviyesinin mümkün olduğunca geniş bir alana yayılmasıdır.
 
Çevre aydınlatma ve güvenlik dış aydınlatma kapsamındaki diğer projeler ise daha geniş alanlara sahip binaların meydanlarda, spor alanlarında ve açık otoparklarında konumlandırılan aydınlatmalarıdır. Park ve topluluk alanlarında da görebileceğiniz uzun direk aydınlatmaları da birer dış mekân aydınlatma sistemleridir. Bu aydınlatmaların da yerden yükseklikleri ise ışığın kırılım açısını ve ışığın yaydığı alanın genişliğini doğrudan etkiler. Bu nedenle işinin uzmanları tarafından tasarlanarak oluşturulmalıdır. Dış aydınlatma projeleri çok sık bakım ihtiyacı duymaması gerektiğinden burada da uzun ömürlülük kilit noktadır. Eğer aydınlatılacak alan çok fazla değil, aydınlatma ürünleri çok sık yerleştirilmişse ve hava şartları da uygunsa güneş enerjili ürünler de tercih edilebilir. Fakat bu grubun tesise uygun olması için ilk etapta tercih edilen ucuz ürünler uzun vadede siteler ve toplu konutlar için ekonomik zarar olarak dönüş yapabilir.
Çevre aydınlatma ve güvenlik dışındaki son grup ise dekoratif amaçlı aydınlatma sistemleridir. Bu grup zorunlu ihtiyaçtan ziyade tamamen dekoratif şıklık yaratan aydınlatma sistemleridir. Bu sistemleri; bina dış cephelerinde, bahçe peyzaj dizaynlarında ve oyun ve havuz alanları gibi konumlarda kullanılmaktadır. Dekoratif aydınlatma sistemleri tesislere artı değer katar.
 
Apartman ve sitelere ait tüm ortak aydınlatma sistemleri (bina içi merdiven daireleri, bahçe çevre aydınlatmaları, havuz alanı aydınlatmaları, kapalı otopark aydınlatmaları, sosyal tesisler için aydınlatma, ampul, yedek parça vb., elektrik alt yapısı) konusunda deneyimli, teknik bilgi sahibi olan şirketler tarafında yapılması önem arz eder. Aydınlatma sistemleri alt yapısı doğru bir şekilde yapılandırılmadığı sürece direkt ölümcül sonuçlar yaratan bir sistemdir; dolayısıyla bu işi bilen sertifikalı şirketler dışında yapılan müdahalelerde can ve mal kayıpları yaşanabilir.
 
Aydınlatma sistemleri ve bu sistemin elektrik alt yapısı hayatımızın vazgeçilmez ihtiyaçlarından birisidir. Aydınlatma ve elektrik alt yapısı hayatımızın zorunlu ve çok önemli parçası olmasına karşın, aynı zamanda en önemli tehlike kaynaklarından da birisidir. Ortak alanlara ait çevre aydınlatmaları ve bu sistemin alt yapısını oluşturan elektrik tesisatlarıyla ilgili her tip önlemlerin alınması yasal bir zorunluluktur.
Ortak alanlarda bulunan veya sonrasında ihtiyaca binaen kurulacak aydınlatma sistemlerinin projelendirilmesi ve doğru ürün seçimi apartmanların ve sitelerin bütçelerinde çok önemli bir gider kalemi olarak kendine yer bulur. Yanlış proje ve ürün seçimi tesis bütçelerine zarar verir.
 
Dış mekanların aydınlatması kadar iç mekanların aydınlatması da bir o kadar önem taşır. Bina içi merdiven daireleri, kapalı durumdaki ortak alanların ve sosyal tesislerin aydınlatma alt yapıları ve armatürleri sakinlerin can güvenliği ve konforu için önem arz eder. Bu alanlarda konumlandırılan aydınlatma sistemlerinin elektrik alt yapıları doğru projelendirilmeli, dışarda temas edilebilecek durumda kablo bulunmamalı ve ihtiyaca yönelik şekilde iç aydınlatmayı sağlamalıdır.
Mono Profesyonel Yönetim, uzun yıllardır çalıştığı elektrik, aydınlatma sistemleri ve peyzaj şirketleri ile (projelendirme, satış ve kurulum, yedek parça tedariki, bakım ve onarım hizmetleri) yasa, denetim, mali işler ve can güvenliği konularında sürekli iş birliği içerisindedir. Apartman ve site bünyesindeki bina sorumlularının (yönetim kurulu/denetim kurulu/bina görevlileri) takip etmesi gereken her tip yasal, idari, teknik, mali ve bakım onarım konularında şirketimiz sizin adınıza tüm süreci yürütür ve denetler.
 
Detaylı Bilgi İçin Bizi Arayın