Otomati̇k Kontrol Ve Kumanda Si̇stemleri̇ Ve Tesi̇satı
Buradasınız: Anasayfa / Hi̇zmetleri̇mi̇z
Otomatik Kontrol ve Kumanda Sistemleri ve Tesisatı
Otomatik Kontrol ve Kumanda Sistemleri ve Tesisatı

Günümüzde artık otomatik kontrol sistemleri daha çok öne çıkmaya başlamıştır. Otomasyon kontrol sistemleri olarak da adlandırılabilecek bu kavram ile bir sisteme insan müdahalesi olmaksızın istenilen durumda tutmaya yaramaktadır. Bu duruma günlük hayattan bir örnek verecek olursak bir klima ortam sıcaklığına göre davranarak dışardan herhangi bir müdahale olmadan sıcaklık değerlerini ayarlayabilmektedir. Bu da devamlı olarak sağlanan bir kontrol sayesinde olmaktadır

Örneğin ortam sıcaklığını 20 derecede tutmak istiyorsak ve şuanda bulunulan ortam 25 derecede ise klima öncelikle ortamın kaç derece olduğu ölçecektir ve ardından soğutma işlemi başlayacaktır. Ta ki 20 derece oluncaya kadar bu işlem devam eder. Bu aşamada klima ortam sıcaklığını ölçmeyi bırakmayacaktır ve sistem durumuna göre belirlenen aralıklarla sıcaklık ölçümü ve gelen sonuca göre sistem çalışması devam edecektir.

Aslında yukarıdaki örneği biraz daha genişleterek uzaktan kontrol sistemleri için de bir örnek verebiliriz. Bunu da kış ayları için oldukça rahat bir durum oluşturan kombi örneği ile yapabiliriz. Örneğin bir hafta evde olmayacaksınız ve kombi sıcaklığını belirli bir değere getirdiniz ancak dönüşe bir gün kala çok şiddetli soğukların geleceğini öğrendiniz. Bu durumda yapacağınız şey akıllı ev sistemleri kapsamında düşünülen, kombinizin sıcaklığını yükselterek siz gelinceye kadar evin sıcaklığını artırmasını sağlamanız olacaktır.

 

HVAC sistemlerinin kullanımı ile insanlar için gerekli olan konfor şartlarının daha mükemmel olması, endüstriyel sistemler için de sistem performansının daha yüksek olması amaçlamıştır. Bunun başarılabilmesi için otomatik kontrol sistemlerine ihtiyaç vardır. Ayrıca bunun yanında, HVAC sistemlerinin otomasyonu ile enerji tasarrufu adına kayda değer sonuçlar alınmaktadır.

Firma olarak müşterilerimizin isteklerine göre aşağıdaki sistem ve uygulamalarda izleme ve kontrol olanağı sunan uygulamalarımızla destek vermekteyiz.

-Sıcaklık, Nem, Hava  (Mahala Göre) Kontrolü ve İzlenmesi
-Havalandırma Gruplarının(Klima Santrali, Egzoz Fanlar, Basınçlandırma Fanları) Kontrolü ve İzlenmesi

-Isıtma ve Soğutma Mekanik Sistemlerin (Kazan, Chiller, Su Depoları ,Pompa Grupları) Kontrolü ve İzlenmesi (Sıcaklık Bilgileri, Basınç Bilgileri, Fark Basınç Bilgileri, Akış Kontrolü)

– Su kontrolü  (İçme suyu ve  Atik su arıtma otomasyonu, )

– Projelendirme

– Süpervizörlük Hizmeti

– DDC,MCC Pano dizaynı  ve İmalatı
– PLC (Programmable Logic Control), SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) Yazılımı

– Sistemlerin; validasyon, ayar, raporlama işlemleri.

 

Bir sıcak sulu ısıtma sisteminde otomatik sıcaklı kontrolü sistemin karmaşıklık derecesine, büyüklüğüne ve kullanılan cihazların  tipine bağlı olarak büyük ölçüde değişir.

Otomatik kontrol sistemleri, yakıt tasarrufu, ısıl konfor  ve İşletme kolaylığı  sağlamak amacıyla kullanılır. Isıtma tesislerinde otomatik kontrol sistemlerinin kullanılmasıyla büyük oranda yakıt tasarrufu sağlanacağından sistem kendisini kısa sürede amorti edecektir.

Isıtma tesislerinde kullanılan otomatik kontrol sistemleri ; kazan kontrolü, ısıtıcı kontrolü, sistem kontrolü ve zon (bölge)  kontrolü olmak üzere  dört ayrı grupta incelenecektir.

Kazan Kontrolü

Sıcak sulu ısıtma sistemlerinde,  kazan su çıkış sıcaklığının istenen değerde tutulması amacıyla yapılan kontrol sistemidir. Sıvı ve gaz yakıt yakan kazanlarda, kazan su çıkış sıcaklığı  kontrolü iki şekilde yapılır.

Kazan Termostatı

Kazan termostatı kazan su sıcaklığını ayarlanan sabit bir değerde tutar.Bunların en basiti iki kontaklı tiplerdir.Bunlar tek kademeli brülörün  ON-OFF kontrolüne bağlanır. Genellikle açma kapama sıcaklık farkı 6 ºC civarındadır.

Üç kontaklı termostatlar genellikle iki kademeli brülörlerde kullanılır.Bu termostatlar yine  ON-OFF kontrollüdür. Kontaklara bağlanan 1. ve 2. kademeyi sıra ile devreye sokar ve çıkarır. Büyük sistemlerde kullanılır.

Oransal termostatlarda ise sürekli kontrol vardır. Oransal termostat ayarı ile  su sıcaklığı kademeli olarak değiştirilirken yakıt ve hava miktarı da  kademeli olarak değişir.

Oda Termostatı İle Kazan Kontrolü

Duyar elemanının yerleştirildiği odada sıcaklık sabit kalacak şekilde kazan çalışması ON-OFF olarak kontrol edilir. Oda termostatı ile kazan kontrolü daha çok kat kaloriferi sistemlerinde yapılmaktadır.

Isıtıcı Kontrolü

Isıtıcıların yaydığı ısı kontrol edilerek oda sıcaklığının  ayarlanan sabit bir değerde tutulması şeklinde yapılır.

Termostatik Radyatör Vanası

Radyatörden önce monte edilen vananın üzerinde oda sıcaklığından kumanda alan bir termostat vardır. Bu termostat oda sıcaklığındaki değişiklikleri algılayarak  vanayı açıp kapamak suretiyle radyatöre giren suyun debisini ayarlar ve böylece radyatörün yaymış olduğu ısı oda sıcaklığına bağlı olarak kontrol edilir. Genellikle villa tipi küçük çaplı ısıtma uygulamalarında kullanılır.

Üflemeli Konvektörlerin Isı Ayarı

Üflemeli konvektörlerde devri kademeli olarak ayarlanan fanlar kullanılır. Bu fanların devir sayıları artırıldıkça yaymış oldukları ısı da artar. Devir sayılarının artırılması fanın daha sesli çalışmasına neden olacağından çevreyi daha fazla rahatsız edecektir.

Üflemeli konvektörlerin üzerinde veya  odanın uygun bir yerinde oda sıcaklığındaki değişiklikleri algılayabilen bir termostat bulunur.Bu termostat   oda sıcaklığındaki değişiklikleri algılayarak  fanı durdurup çalıştırmak suretiyle  konvektörün yaydığı ısı kontrol edilir.

Sistem Kontrolü

Sisteme gönderilen sıcak su sıcaklığının, dış hava sıcaklığındaki değişmelere bağlı olarak, ayarlanması sıcak sulu ısıtma sistemlerinde  daima istenilen bir husustur. Dış hava sistem kontrolü; küçük ısıtma sistemlerinde gerekli bütün kontrol  mükemmeliyetlerini sağlayabilir.

Sıcak su kazanlarında dış hava sistem kontrolünün gerçekleştirilebilmesi için iki yöntem mevcuttur. Bunlardan birincisinde  kazan su sıcaklığı değiştirilir.İkincisinde ise kazan su sıcaklığı sabit tutulurken, sisteme gönderilen su sıcaklığı değiştirilir. İlk yöntemin boylerde kullanma sıcak suyu üretimine uygun olmaması, sistem su sıcaklığında değişik dalgalanmalara neden olması  ve düşük yüzey sıcaklıkları dolayısı ile korozyona neden olması gibi sakıncaları vardır. Bu nedenle bir üç yollu vana kullanan ikinci yöntem tercih edilir. Bu ikinci yöntemde  üç yollu vana  dış hava termostatından kumanda alarak,  Şekil 9.1’ de görüldüğü gibi, sisteme giden su sıcaklığını ayarlar.

Eğer sıcak su üretimi kazan yerine buhar veya kızgın su ile çalışan bir ısı değiştirgecinde gerçekleşiyorsa, dış hava sistem kontrolü  değiştirgece olan buhar veya kızgın su beslemesini  buhar halinde iki, kızgın su halinde üç yollu vana ile kısarak  ayarlar. Buna göre değiştirgeçte üretilen su sıcaklığı değişir.(Şekil 9.2)

Otomatik Kontrol Sistemleri

Bölge (Zon) Kontrolü

Sıcak sulu ısıtma sistemlerinde bölge (zon) kontrolü sık rastlanan bir uygulamadır. Isıtılan bina içinde benzer konuma veya kullanıma sahip odalardan veya mahallerden meydana gelen grup veya bölgeye zon adı verilmektedir. Bu bölgede ısıtma kontrolünü, aynı değere ayarlanmış tek bir kontrol düzeni ile gerçekleştirmek mümkündür. Zon kontrol sistemini tek zonlu ve çok zonlu olarak ayırmak mümkündür. Tek bir ailenin yaşadığı küçük binaların çoğu tek zonludur.  Buradan binanın zonlara ayrılması  yöne,yüksekliğe  ve diğer faktörlere göre belirlenir.

Çok zonlu uygulamalarda her bir bağımsız zonun kontrolü değişik şekillerde gerçekleştirilebilir. En fazla tercih edilen  Şekil 9.3’ de gösterildiği gibi, sisteme sekonder sirkülasyon pompalarının ilavesi ile gerçekleştirilir. Bu durumda sekonder sirkülasyon pompası; üç yollu karışım vanası  yardımı ile ısıtma ihtiyacına göre, ısıtıcılardan geçen su sıcaklığını ayarlar.

Her hangi bir zon kontrol sisteminde  düzgün bir ısıtmanın olabilmesi için, zonların  iyi bir şekilde seçimi, ısıtma elemanlarının doğru boyutlandırılması ve sistemin doğru bir şekilde dengelenmesi gerekir.

 
Detaylı Bilgi İçin Bizi Arayın