Topraklama Tesi̇satı Kurulumu Ve Ölçümü Tse-İsg
Buradasınız: Anasayfa / Hi̇zmetleri̇mi̇z
Topraklama Tesisatı Kurulumu ve Ölçümü TSE-İSG
Topraklama Tesisatı Kurulumu ve Ölçümü TSE-İSG

Günümüz dünyasıyla geçmişi kıyasladığımızda teknoloji açısından çok hızlı değişikliklere şahit olmaktayız. Teknolojinin sürekli kendini yenilemesiyle beraber elektrik konusu da hayatımızın doğal bir parçası haline gelmiştir. Günümüzde elektrik, vazgeçemeyeceğimiz bir enerji kaynağıdır.

Elektriğin olmadığı bir hayat düşünüldüğünde, günlük yaşamı kolaylaştıran ve sıkça kullanılan birçok cihazın kullanılamaması demektir. Yararlarının belki de saymakla bitiremeyeceğimiz elektrik enerjisi, güvenli kullanılmadığı durumlarda insan hayatı için büyük bir tehlike kaynağıdır. Bu nedenle elektriğin güvenli bir şekilde kullanılması gerekmektedir. Şebekelerde alınacak koruma önlemleri, elektrik şebekelerinin ve kullanacağımız elektrikli cihazların da ömrünü arttıracak, olabilecek kazaları azaltacaktır. Topraklama ve paratoner tesisleri elektriğe karşı güvenlik için kuracağımız sistemlerin en önemlileridir. Elektrik akımının zararlı etkilerinden kendimizi ve kullanacağımız cihazları korumak için topraklama ve paratoner sistemlerinin yönetmeliklere uygun bir şekilde kurulumu gerekmektedir.

Endüstriyel kurum ve kuruluşlara (organize sanayi bölgesi, fabrika, hastane, otel, spor kompleksi, üretim tesisi vb) başta elektriksel periyodik kontroller ve elektrik tesisat periyodik ölçümleri, elektrik tesisat kontrolü olmak üzere, çevresel ölçümler, İş Güvenliği kapsamında elektrik periyodik ölçümler ve elektrik periyodik kontroller, Elektrik Mühendislik, elektrik tesisatı planlı bakımı, elektrik tesisat kontrol raporu, elektrik tesisat uygunluk kontrol raporu, topraklama ölçümü, elektrik tesisat uygunluk belgesi, pano topraklama testi, trafo topraklama ölçümü, jeneratör gövde koruma topraklama ölçümü, rcd testi, kaçak akım rölesi açma zaman ve açma akım testi, topraklama tesisatı ölçümü, elektrik iç tesisat raporu, elektrik kuvvetli akım tesisleri tesisat uygunluk raporu, paratoner (yıldırımdan korunma tesisatı), elektrik tesisat bakımı, paratoner testi ve paratoner tesisatı montajı ile elektriksel periyodik ölçüm hizmetleri sunan bir Elektrik Mühendislik Periyodik Kontrol firmasıdır. Aktif paratoner tesisatı, faraday kafesi, yıldırımdan korunma tesisatı gibi sistem topraklama tesisat ölçümleri ve elektrik testleri ilgili yasa ve yönetmeliklerce de belirtildiği üzere periyodik olarak yapılmalıdır.

Topraklama tesisatı gibi can ve mal güvenliği güvenliği sağlayan elektrik tesisatlarının genel topraklama ölçümleri periyodik olarak yapılmalıdır. Enerji Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından hazırlanan 21.08.2001 tarih ve 24500 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği Ek-P’de çeşitli topraklama tesislerinin işletme dönemi içindeki muayene, ölçme ve denetlemelere ilişkin önerilen periyotları şöyledir: ” Sanayi tesisleri ve ticaret merkezleri için; – Topraklamalara ilişkin dirençlerin muayene ve ölçülmesi : 1 yıl – Sabit işletme elemanları için : 1 yıl – Yer değiştirebilen işletme elemanları için : 6 ay

Topraklama ölçümü, topraklama raporu, topraklama tesisat kontrolü, topraklama fenni muayene, topraklama ölçümü, topraklama raporu makine gövde topraklama ölçümü, pano topraklama ölçüm ve kontrolleri, itfaiye paratoner raporu, ruhsat vb belediye gibi kurumların talep ettikleri topraklama raporu hazırlanması, sigorta şirketlerinin taleplerine uygun rapor formatı ile emo onaylı büro tescilli raporlar, itfaiye topraklama tesisatı uygunluk raporu, TSE, itfaiye elektrik tesisat kontrol belgesi, trafo topraklaması, işletme topraklaması, jeneratör topraklaması ölçme ve değerlendirmeleri yapılmaktadır. Topraklama sistemlerinin kurulum, montaj, genel bakım, malzeme ve ekipman hususunda profesyonel ekiplerimizle hizmet sunan bir firma olarak topraklama fiyatı ve topraklama tesisatı kurulumu fiyatları açısından uygun seçenekler sunmaktayız. Topraklama sistemlerinde tüm yetkilendirme belgeleri (Elektrik Mühendisleri Odası – EMO Yüksek Gerilim İşletme Sorumluluğu, Topraklama Yetkilendirme Belgesi, EKAT vb), kalite belgeleri, hizmet yeterlilik belgeleri, Sanayi Bakanlığı’ndan 30 yıl paslanmazlık garanti belgesi, ODTÜ Yüksek Gerilim Test Uygunluk Raporu, ICMET Uluslar Arası Yüksek Gerilim Test Uygunluk Raporu ve CE Avrupa Standartları Uygunluk Belgesi mevcuttur.


Topraklama Direnci Nedir Ve Topraklama Ölçümü Nasıl Yapılır

Toprak direnci, toprağın elektrik akımını geçirdiği sırada gösterdiği tepkidir. Topraklama ölçümü ise toprak direnci test cihazı (toprak megeri) kullanılarak hassasiyetle ölçüm işleminin yapılmasıdır. Bu çalışmada topraklama direncinin nasıl ölçüldüğü ve toprak direncini etkileyen faktörler açıklanacaktır.

Yeryüzünde hiçbir şey topraktan daha bol değildir. Kimi zaman toprak bir binanın temeli olurken, kimi zaman da insanlara besin veren maddedir. Mühendisleri en çok ilgilendiren alanı ise elektriki (iletkenlik ve direnç) yönüdür.

Topraklama direnci (toprak direnci), toprağın elektrik akımını geçirebilmesi sırasında gösterdiği tepkidir. Toprak, aslında bakır gibi iletkenlere göre daha zayıf bir iletkendir. Ancak, akım için alan yeteri kadar büyükse, direnç düşük olup toprak iyi bir iletken haline gelebilir. Bu nedenle sistemdeki iletkenler ile toprağın arasında olması gereken bir direnç söz konusudur. Tesis kurulmadan önce bu ölçümler yapılarak gerekli hesaplamalar ve hazırlıktan sonra tesisat kurulumu gerçekleştirilir.
Toprağın özdirenci (özgül direnç) 1 m³ toprağın direncidir. Değeri toprağın yapısı ve içindeki su oranına bağlıdır. Bir elektrodun toprağa geçiş direnci, toprağın özdirencine bağlıdır. Tabloda konuyla ilgili birkaç örnek yer almaktadır.

Her iletkenin toprağa karşı yalıtımı toprak direnci test cihazı (toprak megeri) ile iletkenlerin birbirine karşı yalıtımı ise izolasyon test cihazı (izolasyon megeri) ile ölçülür. Kısacası tüm yalıtım direnci ölçen cihazlar (megerler) özel olarak üretilmiş birer portatif ohm metredir.

Toprak Direncini Etkileyen Faktörler
Bitkisel yapılar ya da diğer elektrikli tesisler, boyutu genişletebilir. Bu tür değişiklikler için farklı topraklama elektrotlarına ihtiyaç duyulabilir.
Tesislere daha hassas modern bilgisayar kontrollü ekipmanlar eklemek gibi olası durumlar, elektriksel gürültüyü artırır. Eski ekipmanların bu yeni ekipmanlara uyumsuzluk göstermesi, bu elektriksel gürültünün nedeni olabilir.
Metalik olmayan borular ve kanalların yeraltına döşenmesi gibi sistemler, düşük toprak direnci açısından güvenliği tehdit edebilir.
Toprak direncini etkileyen diğer önemli faktörlerden biri de toprağın nemli olmasıdır.
Topraklama Ölçümünün Teorik Prensibi
Toprak megeriyle yapılan ölçümlerin ilk teoriksel ölçüm mantığı ve hesaplarını ABD Standard Bürosu’ndan Dr. Frank Wenner 1915 yılında yapmıştır. Klasik tip toprak megerleri E, P ve C olmak üzere üç adet elektroda sahiptir.
E: Toprak elektrodu,
C: Akım elektrodu,
P: Potansiyel elektrodu.

Kullanıcılar, E ve C elektrotlarına sabit akım uygulayarak E ile P arasındaki potansiyel farkı elde etmektedir. Cihaz, V/I hesabının yapılması ile toprak direnci olan R’yi vermektedir.

Topraklama Direnci (Toprak Direnci) Nasıl Ölçülür
En yaygın yöntem, 2 kazıklı (3 problu) ölçüm şeklidir. P ve C elektrotları toprağa derinlemesine çakılır. Bu elektrotlar arasındaki mesafe 5-10 m olmalıdır. Yeşil kablo topraklama barasına bağlanır. Bu bara, mutlaka ayrılmalıdır. Sarı kablo, potansiyel elektroduna (P), kırmızı kablo ise akım elektroduna (C) bağlanır. Elektrotların çakıldığı toprağın nemli olması, kazıkların kolay çakılmasını ve toprak direncinin daha düşük çıkmasını sağlar. Eğer toprak kuruysa su dökülerek nemlendirme sağlanabilir.
Toprak Özdirenci (Özgül Direnç) Nasıl Ölçülür
Toprağın kendi direnci ne kadar düşükse, yapılan topraklamanın direnci de o kadar düşük olur. Özgül direnç Wenner Metodu’nu kullanarak 4 kazık yardımıyla ölçülebilir. Kazıklar, eşit uzaklıkta çakılır ve ölçüm gerçekleştirilir.

Toprak Gerilimi Ölçümü
Toprak direnci test cihazının kademesi toprak gerilimine getirilir ve gerekli ibareler ekranda görülür. Gerilimin 10V veya daha az olduğundan emin olunmalıdır. Eğer 10V’den daha büyük değerler söz konusu olursa toprak direnç değerinde aşırı hatalar olabilir. Bu hatalı ölçümü önlemek için gerilim azaltılmalı veya kaynak kapatılmalıdır.

Toprak Megeri ile Hassas Ölçüm
Hassas ölçümdeki mantık, kullanılan multimetrelerde hassaslık ayarıyla birebir benzer bir durumdur. Cihazınızdaki anahtar, 2000 ohm pozisyonuna getirilmelidir. Test sırasında LED’ler aktif hale gelir. Toprak direnci düşükse anahtar 200 ohm veya 20 ohm kademesine getirilir. Gösterilen değer topraklanmış ekipmanın toprak direncidir.

Detaylı Bilgi İçin Bizi Arayın