Orta Geri̇li̇mde İndi̇ri̇ci̇ Ve Dağıtıcı Merkezleri̇
Buradasınız: Anasayfa / Hi̇zmetleri̇mi̇z
Orta Gerilimde İndirici ve Dağıtıcı Merkezleri
Orta Gerilimde İndirici ve Dağıtıcı Merkezleri
  • Orta Gerilimde İndirici ve Dağıtıcı Merkezleri
  • Trafo merkezi

Elektrik enerjisinin üretimden iletim sistemine aktarılıp oradan da iletim sisteminden dağıtım şebekesine bağlandığı noktada yer alan merkezi sisteme de trafo merkezi denilmektedir.Trafo merkezinin diğer adıda şalt sahaları olarak bilinmektedir.

Elektrik üretim noktasından tüketim noktasına giderken kayıpları azaltmak adına elektriğin iki parametresinden gerilim ilk önce Yülseltici Trafo Merkezi ile yükselttikten sonra,İndirici Merkez ile indirilir.

  • Kesici Ölçü Kabini (KÖK)


Kırsal dağıtım ve köy elektrik dağıtım şebekeleri; fider başına (YG/OG indirici merkezde veya OG/OG dağıtımmerkezinde) kesicili bir hücre tesis edilmek, özellik arz eden branşman noktalarına da OG/OG Dağıtım merkezi(DM) veya Kesici Ölçü Kabini (KÖK) adı verilen küçük ölçekli dağıtım merkezleri tesis edilmek suretiyletasarlanmaktadır.Ancak, röle koordinasyonunda yaşanan teknik kısıtlamalar nedeniyle, bu tasarım ile hedeflenenarızalara karşı seçicilik ve duyarlılık, istenen ölçüde sağlanamamaktadır.

Arızalara karşı seçicilik ve duyarlılık sağlanması için özellik arz eden branşman noktalarına, Kesici Ölçü Kabini (KÖK) adı verilen küçük ölçekli dağıtım merkezleri tesis edilmektedir.Ancak, bir fiderin geniş bir bölgeyi beslemesi nedeniyle, arızaya karşı seçicilik ve duyarlılığın sağlanması için birbirine seri bağlanmış görünen 2-3 (bazı bölgelerde daha çok) DM veya KÖK tesis edildiği görülmektedir.

 

  • Bina Tipi Trafo Merkezi ve Donanımları 

Bina Tipi Trafo Merkezi ÇeşitleriBina tipi trafo merkezleri şehir veya kasabalarda zemini dayanıklı, estetiği bozmayan yerlere alçaltıcı trafo merkezi görevini yapmak için kullanılır.Orta gerilimi alçak gerilime düşürmek için 400kVA gücünden büyük trafoların montaj edildiği alanlardır.Bu tipi trafo merkezleri kapalı bir bina veya kapalı mahfazalı mekânda kurulur.Güvenlik tedbirleri alınmış ve dış etkilerden etkilenmeyecek ve şehir estetiğini bozmayacak şekilde tasarlanır ve kurulur.Yeni kurulan bina tipi trafo merkezleri yeraltı kabloları ile enerji iletim ve dağıtımı yapılabilecek şekilde projelendirilir.Uygulama da bina tipi trafo merkezleri; kule tipi, köşk tipi trafo merkezleri olarak iki gruba ayrılır.

  • Kule Tipi Trafo Merkezi

TanımDirek tipi trafo merkezinin kurulmasının zor ve sakıncalı olduğu yerlerde kurulan tip trafo merkezleridir.YapısıKule tipi trafo merkezinde trafo donanımları kule şeklindeki beton veya saçtan bir yapı içerisine kurulur.Kulenin tabanına ve raylar üzerine trafo monte edilmiştir.Kule üzerinde bırakılan açıklık ve alttaki ızgaralar yardımıyla trafo doğal bir hava akımı ile soğutulmaktadır.Kule tipi trafo binasında enerji girişi hava hattından yapılacaksa kule yüksekliği hava hattı direk boyuna eşit olması gerekmektedir.

  • 34.5 kV havai hat girişli kule tipi indirici merkezleri
  • Köşk Tipi Trafo Merkezleri


TanımAnma gerilimi 36 kV'a kadar OG ring şebekelerinden, AG dağıtım şebekelerini beslemek için, 630 kVA’ ya da 1000 kVA anma gücünde, fabrikada monte edilmiş veya ihtiyaç halinde betonarmeden yapılmış OG/AG dağıtım transformatör merkezlerine köşk tipi trafo merkezleri denir.Köşk tipi dağıtım transformatör merkezleri, şehir içerisinde uygun büyüklükte yer bulma güçlüğü ve çevreye uyum sağlama amacı dikkate alınarak küçük hacimli olarak kurulur.YapısıGerilim değerine bağlı olarak;Ø 17,5 kV anma gerilimine kadar, Ø 36 kV anma geriliminde, olmak üzere beton ya da metal mahfazalı olmak üzere, iki tip olarak kurulur.

Metal KöşklerMetal mahfazalar, ara bölmeleri, kapılar ve havalandırma panelleri en az 2 mm kalınlıkta sıcak daldırma galvanizli hazır çelik saclardan yapılmıştır.

Beton KöşklerBetonarmeden yapılmış trafo merkezlerine denir. Bunlar sabit tesisler olarak da adlandırılır. Güvenlik ve estetik açıdan diğer trafo merkezlerinden daha çok tercih edilirler.Fakat kurulum aşamasındaki maliyeti diğer trafo merkezlerine yönlendirmektedir MVA’e kadarki yükleri beslemede kullanılabilmektedir.Beton mahfazaların dış yüzeyleri silikon bazlı dış cephe kaplama malzemesi ile kaplanır.Trafo bölümünün toprakla temas eden yüzeyleri bitüm-lateks emülsiyonu ile kaplanacaktır.

Beton köşk tipi trafo merkezi

  • Bina Tipi Trafo Merkezi Donanımları ve Özellikleri


Bina tipi trafo merkezinde kullanılan elamanlar aşağıda belirtilmiştir:
1. Güç trafosu
2. Bara elemanları
3. İzolatörler
4. Koruma düzeneği
5. Kumanda elemanları(şalterler)
6. Topraklama düzeneği
7. Modüler hücreler
8. AG panoları
9. Trafo merkez aydınlatma sistemi
10. Trafo bina havalandırma sistemi
11. Yangın söndürme düzeni

* Bu elemanlar bütün bina tipi trafo merkezinde bulunmaktadırlar.

Detaylı Bilgi İçin Bizi Arayın