İster endüstride ister altyapıda veya binalarda olsun, her ortam enerjinin güvenilir bir şekilde temin edilmesine bağlıdır. Maksimum güvenlik ve optimum verimlilik sunan ürünlerin ve sistemlerin talep görmesinin nedeni de bu. Alçak gerilim enerji dağıtımı ve elektrik tesisatı teknolojisine yönelik bu kapsamlı portföy, panolardan prizlere kadar her ihtiyacı karşılıyor.

Enerji temini ile paralel olarak; kalitesi yüksek elektriği son kullanıcıya kesintisiz ve kayıpsız ulaştırmak için; şebeke, orta gerilim hatları, trafo merkezleri ve son kullanıcı hatlarında en doğru ve en ekonomik şekilde ulaştırılmasıdır.

Pano İmalatı

Alçak gerilim elektrik sistemleri için; standart, yönetmelik ve şartnamelere uygun, ihtiyaca yönelik, işletme kolaylığı ve güvenlik seviyesi yüksek çözümler geliştirilmektedir.

  • A.G. Ana Dağıtım ve Tali Dağıtım Panoları
  • Harmonik Filtreli Kompanzasyon Panoları
  • Motor Kontrol ve Otomasyon Panoları
  • Özel Tasarım Kumanda Panoları
  • Şebeke Jeneratör Transfer Panoları

Aydınlatma

Aydınlık verimi ve enerji verimliliği kapsamında aydınlatma armatür ve elemanlarının teknolojik yenilikler ışığında tasarım ve uygulama alanlarında projeler yapılmaktadır.

  • Endüstriyel Tesis Aydınlatma
  • Acil Durum Aydınlatma
  • Dekoratif Aydınlatma
  • Park / Bahçe / Çevre Aydınlatma